omappen

Om appen

Det finns idag mycket information tillgänglig om sjukdomar och barn, men för den som inte arbetar inom vården är det nästan en omöjlig uppgift att sålla och värdera all information; vad är korrekt och vad är inte korrekt? Hur bråttom är det att söka hjälp och vad skall man vara uppmärksam på?

Barnläkarråd, ett hjälpmedel för alla som kommer i kontakt med barn, har tagits fram som ett svar på detta. Det är obehagligt när ens barn blir sjuka eller skadar sig och det kan vara svårt att veta vad man bör göra. Vi upplever att det idag finns ett behov av ett kortfattat, enkelt och tillgängligt stöd till föräldrar och andra som har hand om barn, när de blir sjuka eller skadar sig. Vi har valt att utgå från barnets symtom och inte en misstänkt diagnos, även om vi i en del fall har gjort undantag där begreppen är vanligt förekommande i dagligt tal (t ex vattkoppor, blindtarmsinflammation etc.).

Vår app kan inte alltid ersätta en kontakt med sjukvården eller sjukvårdsrådgivningen, men den kan förhoppningsvis vägleda föräldrar och andra rätt och göra kontakten med vården lättare och smidigare. Vi hoppas att den också kan minska den oro man ofta känner när ens barn blir sjukt genom att enkelt ge svar på vad som är farligt och vad som är normalt. Det är trots allt helt normalt att barn blir sjuka och även ibland skadar sig, det tillhör barnets utveckling.

Vi är båda barnläkare med många års erfarenhet av akut pediatrik från Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala och Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. Vi upplever att föräldrar idag efterfrågar information och vill vara delaktiga i vården.

Med Barnläkarråd hoppas vi kunna bidra till att barnen får en snabbare och smidigare hjälp när de blir sjuka, även utanför barnmottagningarna.

Faktaunderlaget i appen är hämtat från Barnläkarföreningen och dess delföreningar, Pubmed, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, 1177 och annan litteratur ex "Nelson Textbok of Pediatrics" mm.

Vi har som mål att hålla appen levande och uppdatera den kontinuerligt om nya behandlingsrekommendationer införs.

Vi vill till sist rikta ett varmt tack till dr Niels Veien och dr Mads Nielsen, som genom att tillåta oss att använda bilder från deras fantastiska hudatlas på Danderm har gjort Barnläkarråd betydligt mer illustrativ!

Ett stort tack även till Innovation Akademiska för stöd och tilltro till projektet!

Barnläkarråd är utvecklad i samarbete med Webbentus.

Vi hoppas att Barnläkarråd skall vara till nytta för dig och ditt barn!

Materialet i denna app omfattas av upphovsrätt som tillkommer LiKa - Barnläkarråd för alla AB och bilderna skyddas av upphovsrätt tillhörande Danderm. Varken text eller bilder får kopieras, ändras eller spridas utan rättighetsinnehavarnas tillstånd.

Uppsala hösten 2011 Gunnar och Johan/LiKa - Barnläkarråd för alla AB