phonestart

Vill du ha barnläkaren i mobilen?

Sveriges första app med råd om sjuka barn!

Av barnläkare. Till föräldrar. Om barn.

Vår vision är att alla ska kunna ha tillgång till expertråd i mobilen. Barnläkarråd är ett snabbt och alltid tillgängligt hjälpmedel för föräldrar och andra att snabbt vidta rätt åtgärd då barnen är sjuka eller har skadat sig.

Här finns råd om vad du själv kan göra, vad du ska vara uppmärksam på samt när och var du bör söka hjälp.

Appen innehåller bl a:

  • Mer än 140 sökorsaker inkl bilder, om sjukdomar och skador hos barn
  • Hjälp till hur man bedömer barns allmäntillstånd
  • Egenvårdsråd
  • Direkt länkning till närmsta vårdcentral, 112, 1177 och Giftinformationscentralen
  • Kostnadsfri, kontinuerlig uppdatering och tillägg av fler sökorsaker

 

viewfunctions